PROGRAME CURENTE DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ

ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
Accesibilitatea proceselor electorale pentru persoanele cu necesități speciale
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Implicarea persoanelor cu nevoi speciale la diferite etape ale ciclului electoral
Particularitățile desfășurării alegerilor în RM
Bune practici în domeniul sporirii accesibilității la procesul electoral a persoanelor cu nevoi speciale (studii de caz)
Drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul alegerilor din RM
Ziua alegerilor. Cazuri speciale referitoare la procesul de votare a persoanelor cu dizabilități
Norme legale în domeniul accesibilității secțiilor de votare
Integritatea procesului electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 125,00 Lei
Cuprins:
Ciclul electoral și utilizarea resurselor administrative
Cadru normativ privind utilizarea resurselor administrative și coruperea alegătorilor
Răspunderea juridică
Bune practici pentru asigurarea integrității procesului electoral
Introducere în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 135,00 Lei
Cuprins:
Tipuri de alegeri
Sisteme electorale utilizate în Republica Moldova
Administrația electorală
Părți interesate
Principii de bună practică în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 135,00 Lei
Cuprins:
Definiția și elementele sistemelor electorale
Tipologia sistemelor electorale
Caracteristicile sistemelor majoritare, proporționale și mixte
Răspândirea geografică
Alegeri de la A la Z (instruirie mixtă: curs e-learning și webinar)
Detalii:
Beneficiarii cursului: profesori de educație civică și educație pentru societate
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 1 zi
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 18 noiembrie 2022, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Subiecte curs elearning: https://e-learning.cicde.md/courses/details/41
Sisteme electorale. Ciclul electoral
Organizarea alegerilor în Republica Moldova. Cadrul normativ
Educație civică și informarea alegătorilor – definirea conceptelor, actori cheie
Subiecte webinar: Activități practice pentru orele de educație electorală
Alegerile în Consiliile de Elevi
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: offline
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: da
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Documente necesare: Lista elevilor
Cuprins:
Etapele constituirii Comisiei Electorale Școlare
Principalele atribuții ale Comisiei Electorale Școlare
Noțiunea de campanie de informare
Procedura de înregistrare în calitate de concurent electoral
Observatorilor și drepturile acestora
Simularea zilei alegerilor
Pașii de numărare a voturilor
Distribuirea mandatelor în Consiliul Elevilor
Atribuțiile registratorilor și registratoarelor RSA
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 21 martie 2023, 10:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Cadrul normativ privind Registrul de Stat al Alegătorilor și listele electorale
Utilizarea Nomenclatoarelor, lucrul cu filtrele și sortarea datelor
Gestionarea listei de alegători
Soluționarea conflictelor