PROGRAME CURENTE DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ

ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
Rolul persoanelor delegate de concurentul electoral în procesul electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: potențiali reprezentanți cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, observatori și persoane de încredere
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 135,00 Lei
Cuprins:
Ciclul electoral
Procedura de desemnare a reprezentanților cu drept de vot consultativ, observatorilor și persoanelor de încredere
Aspecte legale privind persoanele delegate concurenții electorali
Ziua alegerilor
Examinarea și soluționarea contestațiilor în domeniul electoral
Statutul observatorului în alegeri din partea organizațiilor non-guvernamentale
Detalii:
Beneficiarii cursului: potențiali observatori/-oare din partea concurenților electorali sau ai organizațiilor societății civile
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 2 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 31 martie 2022
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 125,00 Lei
Cuprins:
Prevederi legale privind alegerile parlamentare
Tipologia și competența observatorilor
Drepturile și obligațiile observatorilor
Pregătirea pentru votare și votarea
Utilizarea abuzivă a resurselor administrative în perioada electorală
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: online
Durata: 2 ore
Limba de studiu: Româna, Rusa
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Integritatea-valoare-cheie a procesului electoral
Resurse administrative: noțiuni și clasificare
Standarde internaționale
Cadrul legal național menit să prevină utilizarea abuzivă a resurselor administrative în perioada electorală
Cadrul legal național referitor la angajarea răspunderii pentru utilizarea abuzivă a resurselor administrative în perioada electorală
Accesibilitatea procesului electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Implicarea persoanelor cu nevoi speciale la diferite etape ale ciclului electoral
Particularitățile desfășurării alegerilor în RM
Bune practici în domeniul sporirii accesibilității la procesul electoral a persoanelor cu nevoi speciale (studii de caz)
Drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul alegerilor din RM
Ziua alegerilor. Cazuri speciale referitoare la procesul de votare a persoanelor cu dizabilități
Norme legale în domeniul accesibilității secțiilor de votare
Alegeri de la A la Z
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 29 iulie 2022
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Sisteme electorale. Ciclul electoral
Organizarea alegerilor în Republica Moldova. Cadrul normativ
Educație civică și informarea alegătorilor – definirea conceptelor, actori cheie
Activități practice pentru orele de educație electorală
Integritatea procesului electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 125,00 Lei
Cuprins:
Ciclul electoral și utilizarea resurselor administrative
Cadru normativ privind utilizarea resurselor administrative și coruperea alegătorilor
Răspunderea juridică
Bune practici pentru asigurarea integrității procesului electoral
Introducere în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 135,00 Lei
Cuprins:
Tipuri de alegeri
Sisteme electorale utilizate în Republica Moldova
Administrația electorală
Părți interesate
Principii de bună practică în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cost extra loc: 135,00 Lei
Cuprins:
Definiția și elementele sistemelor electorale
Tipologia sistemelor electorale
Caracteristicile sistemelor majoritare, proporționale și mixte
Răspândirea geografică
Integrarea perspectivei de gen în procesele electorale
Detalii:
Beneficiarii cursului: partide politice, mass-media, administrația publică locală
Formatul cursului: offline
Durata: 2 zile
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Egalitatea de gen. Definiție și concept
Ciclu electoral. Implicații de gen asupra procesului electoral
Femei în alegeri și politică
Obstacole în participarea politică a femeilor
Discriminare și sexism în alegeri
Promovarea egalității de gen la nivel instituțional
Mass-media și alegerile
Detalii:
Beneficiarii cursului: reprezentanți mass-media
Formatul cursului: online
Durata: 2 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Considerații generale privind alegerile în Republica Moldova
Prevederile Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021
Drepturile și obligațiile mass-media
Rolul mass-media în procesul electoral
Formarea continuă a funcționarelor și funcționarilor electorali înregistrare suspendată
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: online
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Integritatea procesului electoral
Accesibilitatea procesului electoral
Dimensiunea de gen în procesul electoral
Modificări recente în legislația electorală
Alegerile în Consiliile de Elevi în curând
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: offline
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Disponibilitate: din 01.08.2022
Data desfășurării: 9 septembrie 2022
Evaluarea cunoștințelor: da
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Etapele constituirii Comisiei Electorale Școlare
Principalele atribuții ale Comisiei Electorale Școlare
Noțiunea de campanie de informare
Procedura de înregistrare în calitate de concurent electoral
Observatorilor și drepturile acestora
Simularea zilei alegerilor
Pașii de numărare a voturilor
Distribuirea mandatelor în Consiliul Elevilor