PROGRAME CURENTE DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ

ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
Alegerile în Consiliile de Elevi
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: offline
Durata: 4 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: da
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Documente necesare: Lista elevilor
Cuprins:
Etapele constituirii Comisiei Electorale Școlare
Principalele atribuții ale Comisiei Electorale Școlare
Noțiunea de campanie de informare
Procedura de înregistrare în calitate de concurent electoral
Observatorilor și drepturile acestora
Simularea zilei alegerilor
Pașii de numărare a voturilor
Distribuirea mandatelor în Consiliul Elevilor
Atribuțiile secretarilor și secretarelor Autorităților Publice Locale (APL) în domeniul electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: secretari CL, registratori
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 29 mai 2024, 09:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Atribuțiile secretarului consiliului local cu privire la privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier local
Responsabilitățile APL în perioada electorală
Responsabilitățile APL privind listele electorale (activitatea registratorului)
Vizită de informare și cunoaștere a activității Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: offline
Durata: 1 oră
Limba de studiu: Româna, Rusa
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: nu
Cost curs: gratuit
Documente necesare: Lista elevilor
Cuprins:
Invităm grupurile de elevi și eleve, studenți și studente împreună cu profesorii și profesoarele acestora să descopere activitatea Centrului de Instruire Conitnuă în Domeniul Electoral. Programul vizitei va cuprinde următoarele:
1. prezentarea generală a activității instituției pe domenii de activitate;
2. comunicarea oportunităților de implicare în activitățile realizate de CICDE;
3. expunerea materialelor și produselor elaborate de către CICDE.
Notă: Formularul de înregistrare va fi comp
Vizită de studiu la sediul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral și simularea alegerilor
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: offline
Durata: 2 ore
Limba de studiu: Româna, Rusa
Data desfășurării: la completarea grupului
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: nu
Cost curs: gratuit
Documente necesare: Lista elevilor
Cuprins:
Invităm grupurile de elevi și eleve, studenți și studente împreună cu profesorii și profesoarele acestora să descopere activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral și să simuleze ziua votării. Programul vizitei va cuprinde următoarele:
-prezentarea generală a activității instituției pe domenii de activitate;
-comunicarea oportunităților de implicare în activitățile realizate de CICDE;
-expunerea materialelor și produselor elaborate de către CICDE;
-simularea zilei alege
Accesibilitatea proceselor electorale pentru persoanele cu necesități speciale
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 5 iunie 2024, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Implicarea persoanelor cu nevoi speciale la diferite etape ale ciclului electoral
Particularitățile desfășurării alegerilor în RM
Bune practici în domeniul sporirii accesibilității la procesul electoral a persoanelor cu nevoi speciale
Drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul alegerilor din RM
Ziua alegerilor. Cazuri speciale referitoare la procesul de votare a persoanelor cu dizabilități
Norme legale în domeniul accesibilității secțiilor de votare
Integrarea perspectivei de gen în procesele electorale
Detalii:
Beneficiarii cursului: partide politice, mass-media, administrația publică locală
Formatul cursului: online
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 7 iunie 2024, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Egalitatea de gen. Definiție și concept
Ciclu electoral. Implicații de gen asupra procesului electoral
Femei în alegeri și politică
Obstacole în participarea politică a femeilor
Discriminare și sexism în alegeri
Promovarea egalității de gen la nivel instituțional
Integritatea procesului electoral
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 4 iunie 2024, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Ciclul electoral și utilizarea resurselor administrative
Cadru normativ privind utilizarea resurselor administrative și coruperea alegătorilor
Răspunderea juridică
Bune practici pentru asigurarea integrității procesului electoral
Introducere în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 28 mai 2024, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Tipuri de alegeri
Sisteme electorale utilizate în Republica Moldova
Administrația electorală
Particularitățile exercitării drepturilor electorale la alegerile prezidențiale
Părți interesate
Principii de bună practică în alegeri
Detalii:
Beneficiarii cursului: pentru publicul larg
Formatul cursului: webinar pe platforma Zoom
Durata: 3 ore
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 30 mai 2024, 14:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cuprins:
Definiția și elementele sistemelor electorale
Tipologia sistemelor electorale
Caracteristicile sistemelor majoritare, proporționale și mixte
Răspândirea geografică
Program de formare pentru profesori și profesoare în vederea predării disciplinei opționale Educația electorală (clasa IX/X) 21-23 iunie 2024
Detalii:
Beneficiarii cursului: profesori și profesoare
Formatul cursului: offline
Durata: 3 zile
Limba de studiu: Româna
Data desfășurării: 21 iunie 2024, 10:00
Evaluarea cunoștințelor: nu
Se eliberează certificat: da
Cost curs: gratuit
Cazare pe durata cursului: opțional
Documente necesare: Curriculum vitae (CV), Scrisoare de intenție, Confirmare
Cuprins:
Democrația și responsabilitatea civică
Procesul electoral incluziv
Informarea și participarea la alegeri
Cultura electorală – parte a culturii democratice